پسته اکبری انس 20 باعث مرگ یک جنین 7 ماه شد

لوتئین و زآگزانتین همچنین برای بهبود ارتباطات اتصالی شکاف، که برای پردازش نور و توسعه مدارهای عصبی در سیستم بینایی ضروری است، یافت شده است.

اینها همچنین با افزایش سرعت پردازش بصری مرتبط هستند. تاثیر مصرف پسته اکبری انس 20 در مورد محتوای MP لوتئین / زآگزانتین و عملکرد شناختی مورد مطالعه قرار نگرفته است، اما یک منطقه امیدوارکننده است.

در مقایسه با سبزیجات برگ سبز، محتوای لوتئین در پسته کم است، اما فراهمی زیستی آن بیشتر است که با وجود اسیدهای چرب افزایش می یابد.

در مجموع، این نتایج یک اثر مفید بالقوه پسته و عصاره پسته را در عملکرد شناختی نشان می‌دهد. با این حال، مطالعات پیش بالینی بیشتری باید برای درک مکانیسم های درگیر انجام شود.

پسته

در حالی که تحقیقات ادامه دارد، پایبندی زیاد به رژیم غذایی مدیترانه ای با کاهش آهسته شناختی، با کاهش خطر تبدیل اختلال شناختی خفیف به بیماری آلزایمر (AD) و با کاهش خطر AD همراه است.

این الگوی غذایی با مصرف فراوان مواد غذایی گیاهی از جمله آجیل مشخص می شود.

مطالعات مقدماتی امیدوارکننده به استفاده از مهار α-گلوکوزیداز فلاونوئیدهای پسته با گنجاندن عصاره پوست و پوست پسته به ترتیب در پاستا و بستنی برای به دست آوردن گزینه های غذایی بیشتر برای افراد دیابتی پرداخته اند.

فلاونوئیدهای پسته همچنین بر آنزیم های مسئول متابولیسم گلوکز و هموستاز تأثیر می گذارد. بابوجانارتانام و همکاران گزارش داد که تجویز کورستین به مدت 30 روز به موش های دیابتی ناشی از استرپتوزوتوسین منجر به معکوس شدن فعالیت آنزیمی مشاهده شده با شروع دیابت ناشی از مواد شیمیایی شد