سود مایع کلران باعث مرگ دختری در کشور تایوان شد

احتمالاً با جذب سود مایع کلران (*OH) از تفکیک H2O اکسید می‌شود و منجر به تشکیل TM(OH)N3/4 بدون واکنش HER/NRR می‌شود. در این راستا، یک پتانسیل الکترودی خاص (U) برای تحریک *OH (*OH → * + OH- – e-، با علامت *OH-قرمز) مورد نیاز است تا سایت TMN3/4 برای تحویل HER آماده باشد.

/ فعالیت NRR. بنابراین، کاهش *OH نقش مهمی در فعالیت الکتروکاتالیستی HER/NRR در محلول آبی دارد. به طور خاص، پتانسیل محدود کننده (UL) HER -max قرمز، است، در حالی که UL NRR -max است برای مکانیسم NRR-*N2 و -max قرمز، برای مکانیسم NRR-*H.

علاوه بر این، نیمی از اتم‌های کربن در GH دارای اوربیتال‌های هیبرید شده با sp3 در ساختار لایه‌ای هستند که با ترکیبات معمولی مبتنی بر گرافن متفاوت است.

سود

نسبت بالای اتم‌های کربن sp3:sp2 و سایر ویژگی‌های ساختاری، از جمله گروه‌های شیمیایی روی سطح آن، به GH سطح زیادی می‌دهد.

این نه تنها واکنش‌پذیری شیمیایی آن را افزایش می‌دهد، بلکه فرصتی را برای کاربرد در الکترودها برای ابرخازن‌ها و حسگرها باز می‌کند.

بنابراین، تحقیقات در مورد ساختار GH می‌تواند جنبه‌های خاصی از سیستم‌های گرافن با گروه‌های شیمیایی را روشن کند و همچنین به کشف الکترودهای با ظرفیت گرانشی بالا برای سیستم‌های ذخیره انرژی کمک می‌کند.

در اینجا، ما در مورد بررسی خود از ساختار GH، که به طور قابل توجهی با ساختار GO متفاوت است، گزارش می دهیم. ما متوجه شدیم که ساختار سه بعدی GH خواص منحصر به فردی به آن می دهد.

ما همچنین گزارش می‌دهیم که الکترودهای ابرخازن‌های ساخته شده از GH کاهش‌یافته، گرانی‌متری و همچنین حجمی، ظرفیت بالایی را نشان می‌دهند و این ویژگی‌ها به ساختار سه‌بعدی GH مرتبط است.