دفاع از خود با پرتاب هلو در اغتشاشات اخیر!

یکی از ویژگیهای منحصر به فردی که میوه های تابستانی مانند هلو آلبرتا گرمسیری دارند طعم شیرین آن و همچنین رنگ زیبای آن می باشد.

در نقاط متفاوت کشور میوه های تابستانی بسیار زیادی پرورش داده می شد که نمونه پر طرفدار آن در سالهای اخیر هلو آلبرتا تهران بوده است.

در برخی از مناطق فروش هلو آلبرتا بر سر درخت صورت می گیرد زیرا چیدن و فروش این محصول در بازار برای کشاورز به صرفه نخواهد بود.

برای خرید هلو آلبرتا از بازار به کیفیت و تازگی محصول دقت کنید تا بتوانید یک محصول شیرین و با کیفیت را برای خوردن انتخاب کنید.