تولید الکتروپمپ شناور ناصری که هشدار کم آبی می دهد

خلاء در لوله آزمایش ایجاد می شود و این اصل مکش است به عبارت دیگر الکتروپمپ شناور ناصری را می توان وسیله ای تعریف کرد که به صورت مکانیکی خلاء و فشار بالا ایجاد می کند.

به همین دلیل نمی تواند مایعات را در عمق بیش از 10 متر زیر بمکد. این بر اساس آب است و ارتفاع قابل استنشاق بسته به نوع مایع متفاوت است.

بنابراین پمپ عموماً بر روی زمین نصب می شود و حتی در مواقعی که به طور اجتناب ناپذیری در قسمت بالایی نصب می شود، به گونه ای طراحی می شود که تا حد امکان پایین باشد.

لطفاً این پاراگراف را ویرایش کنید تا منابع معتبر ذکر شود. محتوای تایید نشده ممکن است حذف شود. لطفا نظرات خود را در مورد مطالب در صفحه بحث به اشتراک بگذارید.

پمپ ها را می توان تا حد زیادی به دوار (مثلاً پمپ های گریز از مرکز) و پمپ های حجمی (پمپ های رفت و برگشتی) طبقه بندی کرد.

پمپ

پمپی که با استفاده از نیروی گریز از مرکز یا نیروی محرکه تولید شده از چرخش پره های روتور یا پروانه های پمپ، مایع را تخلیه می کند.

امکان مکش و هل دادن مداوم مایع وجود دارد و امکان انتقال مقدار زیادی نیز وجود دارد، اما به راحتی تحت تأثیر نوسانات فشار در سمت خروجی قرار می گیرد.

آنها به پمپ های گریز از مرکز، پمپ های پروانه ای، پمپ های چسبناک و پمپ های حجمی چرخشی تقسیم می شوند.

پمپ گریز از مرکز رایج ترین پمپی است که برای فشار دادن مواد برای پردازش استفاده می شود. پمپ گریز از مرکز نیروی گریز از مرکز است که از چرخش یک پروانه با تعدادی پره و پره در یک محفظه مهر و موم شده ایجاد می شود. این پمپی است که از استفاده می کند.

سیال از مرکز روتور وارد می شود و در حالی که در جهت شعاعی جریان دارد انرژی فشار و سرعت می گیرد و انرژی سرعت اضافی از پره راهنما و پره پخش کننده عبور می کند و از محفظه پیچ می گذرد.

پمپ گریز از مرکز را پمپ حلزونی می نامند. بدون پره های راهنما در محیط بیرونی روتور و پمپ توربین با پره های راهنما استفاده می شود و دومی در مکان های مرتفع استفاده می شود.