با مصرف زیتون سبز بدون هسته دیگر نیازی به قرص های ویتامین نداشته باشید

برداشت مکانیکی زیتون سبز بدون هسته عمدتاً توسط تنه شیکر یا دروگر، در حال حاضر در باغات رایج است. با این حال، برداشت مکانیکی زیتون های سفره هنوز بسیار محدود است.

اخیراً، ما مطالعه‌ای را منتشر کردیم که استفاده از اتفون و اسید اسکوربیک را به عنوان پیش تیمار برای تسهیل برداشت مکانیکی زیتون‌های رومیزی سبز پیشنهاد می‌کرد.

نشان داده شد که این پیش تیمار باعث کاهش DF میوه‌ها بدون ایجاد برگ‌زدایی می‌شود. با این حال، به منظور امکان برداشت مکانیکی زیتون سفره، همچنین لازم است از تغییر رنگ میوه خارجی یا قهوه ای شدن جلوگیری شود.

در این مطالعه، ما از مجموعه ژرم پلاسم خود برای غربال ارقام حساس به قهوه ای شدن و مقاوم به قهوه ای استفاده کردیم. ارقام مختلف زیتون از نظر درجه قهوه ای شدن در پاسخ به آسیب متفاوت هستند.

زیتون

میوه های برخی از ارقام کاملاً مقاوم بوده و 24 ساعت پس از ضربه سبز باقی می مانند، در حالی که برخی دیگر لکه های قهوه ای بزرگی در اطراف نقطه برخورد ایجاد کردند.

ما همچنین دریافتیم که فرآیند قهوه ای شدن در پاسخ به ضربه با آسیب به سلول های مزوکارپ آغاز می شود در حالی که یک کوتیکول ضخیم این فرآیند را مهار می کند.

برخی از ارقام در برابر قهوه ای شدن مقاوم هستند در این مطالعه، پارامتر مورد استفاده برای ارزیابی تفاوت بین ارقام، نسبت دو بعدی سطح قهوه ای اطراف نقطه برخورد نسبت به سطح کل میوه بود.

اگرچه این پارامتر ممکن است در ارزیابی کل خسارت وارده به میوه نادرست باشد، اما به دلیل اینکه فقط دو بعد را در نظر می گیرد، باید اطلاعات کافی را ارائه دهد تا به عنوان یک روش سریع و آسان برای غربالگری مقادیر تجاری میوه مورد استفاده قرار گیرد.

با استفاده از این پارامتر، ما به راحتی توانستیم ناحیه آسیب دیده هر یک از 5 میوه از 106 رقم را در مجموع 530 میوه غربال کنیم. جیمنز و همکاران آسیب کبودی زیتون را با 11 پارامتر به صورت کمی تعریف کرد.

از این میان، آنها استفاده از سه پارامتر را به عنوان متمایزترین، آسان‌ترین برای ارزیابی و مفیدترین برای ارزیابی حساسیت به کبودی توصیه کردند.